fredag 16 september 2011

Homopreferens - HomoAnimaliaSexualia

~
Hos mer än 50 flocklevande fågel- och däggdjursarter har man funnit att det finns individer som föredrar homosexuella relationer framför heterosexuella, trots tillgång till båda könen

~


oklar komplex verklighet
unisex probabilitet

naturens reella gång


~
+ Bisexualitet

Citat:: Silverin, B., ”Djurrikets sexuella mångfald”, i Forskning & Framsteg, nr 4 maj-juni 2003, s. 26-31

DN, DN, SvD
Andra om: , , , , , , ,

Inga kommentarer: