tisdag 28 maj 2013

Avlövning


ett gult löv släpper så för kuliga blåsten
det dalar ned till marken, i vanklig dans

det ligger sedan så galant på marken
innan det når multnande jord


näringen för trädet~

torsdag 23 maj 2013

Katda spunno


Jau, Katda, dä äe sau ad Oulla,
mäijn föŗŗa pingla,
hoen fåe säij schäelv häädanäftä poulla
hoon ä än rigti mårrkulla
såm jau äij läŋgŗä veijl knoulla

hoon gnagga ään massa schiid
omädveedän åm ad hoen schäelv ä än måskiid
sittandääs i stia mäd kossan Majja
fastäen hännäs kååedhed gjöŗ sau hoon svaija

du säija du väille mäin snåŗe se
jau dä skau vi no kunna fau té
du bo ju i Haamstáu
sau däij skullä man ju kunna gästa
sau vi pau tu mánn hán kann fästa

jau lååuvaŗ däij
ad jau skau mäij
fŗåe Oullas schiid tvaagas ŗeän

hvilke du föŗŗästäe kan göeŗa
näe jau kååmmiid teil däij säenn
jau i deina tvennä hauåļ skau köeŗa
mä staaŗt i muunna fåe göeŗa

määin egäns magnifiiga kååeev
äŗ ige alls någo skeev
sau du kánn va luŋgn
ad deit sködes maasuŋgn
schöönhed fåe känna
näe jau däij skauu omspäänna

inåom kååeeŗt skau jau deijn kååeedheed
määd fasdheed å godlyyndheed
jee däij etd schuud
å däŗme meid miid spjud
deinna späänniŋgaŗ fŗikäänna

såm den katda du e
skau jau fåå däij ad spunno
dä kåmme gee däij mygge lucko


~

torsdag 16 maj 2013

torsdag 9 maj 2013

Vackerhet


din fagerhet är helt utom denna jord
det är skir himmelseufori att dig bese

du är i din helhet, divin
en sakralitet av själarnas sky

din behagning, ditt leende
din lyster

inför våra hela ögon

Aft, AftAftAft, AftAftAftDNDNDN

onsdag 8 maj 2013

Kram og så
vill krama dig mjukt o tätt, varmt og skönt
vill krama dig, känna dig, dina andetag
händerna innanför din blus
hud smekandes hud
läppar mot läppar
pussa dig ömt
kyssas skönt
älska vilt
dig~

onsdag 1 maj 2013

Evig fundering


mina drömmar
mitt drömliv

försakat
borta

emotionellt
materiellt

Varför?

kostnaden så stor

mitt liv
vårt liv

kanske

funderar
som alltid

in æternvm~