lördag 10 september 2011

Dä stjööna kvällään

~
kåm ti mäij änn kväll
såu vi i gemen kan sååva väll

nä du ärr kåmmen til säng
dåu du där funnid din bäästa vänn

vill du veda någod merr
lött dåu påu tägge, å kryb såu nerr

jau vell sliga deig gránn å reen
du e juu sau jäädrrans leen

piggen dein stårr
såm skoens högsta graen

männ mä däij påu tåpp
dänn löba go gallåpb

~


+ Hingstän gallåpberrarr

Andra om: , ,

Inga kommentarer: