onsdag 31 augusti 2011

Att se kvinnor som gudinnor

~
är enkelt,
det gäller bara att kunna se

~


+ Kvinnans Gudinneskap

Andra om: , , , , ,

tisdag 30 augusti 2011

Trohet oc sexuell frihetlighet

~
I mina dagar af lifvet har iag så aldrig mött en qvinna som inte i sitt innersta alltid önskar att mannen till sin fulla existens åtrår enkom henne, utan avvikelser, hvarvid det sinnes uppenbart att qvinnor i gemen för sin mentala tillfredsställelses skull haver en absolut rätt att avkräva total trogenhet från maken sin.

Friheten för qvinnor att ha multipella sexpartners om de vill ligger i att deras kraf för njutning äro mycket högre, det kan behöfvas både variation, spänning, omväxling eller hvad som helst för att en qvinna skall njuta, eller bara factumet att hon finner någon attractiv oc önskar ha just den hannen just för den actuella stunden. Man kan då undra varför mannen skall hindra henne att få en njutningsfull stund, han bör ju bara bli glader af att hon erhåller en stund af njutning.

Mannens njutning kräver inte lika mycket, han är enklare oc erfår sin sexuella njutning på ytterst simpelt hvis, dessutom bör han ju finna njutning utaf att hans gudinna njuter, det är nog förtalt kring det.

Att qvinnan innehar rätten att ha i antalet hur många sexuella partners hon än vill emedans mannen endast skall sexuellt åtrå sin gudinna är icke ett skefvt förhållningssätt, det finns ingen orättvisa i detta utifrån tesens synhvinkel. Detta är inte skefvt på något hvis för båda får ju sin njutning, qvinnans kräfver bara mer, men eftersom det är njutningen som äro själfvaste målet så är det inte fel att qvinnans tillfredsställelse kräfver mer.

~SvD, DNDN

måndag 29 augusti 2011

Pigga till stämningen

~
på arbetsintervjun i Danmark
eller inför sina nya svärföräldrar

kan det va en bra idé
att inte framhålla sin morgonpigghet


för övrigt så är sjusoveriet på frammarsch
i Danmark, där man slåss mot arbetstideriet
skapat i det gamla bondesamhället

så även kossorna slipper morgonpiggheten

~+ Solstånd

Andra om: , , ,
SvD, SvD

fredag 26 augusti 2011

Macaca fascicularis

~
Den sociala strukturen hos fascicualris, krabbmakaken, verkar vara snarlik den hos rhesusaporna. Gruppstorleken ligger på emellan 6-100 individer och det är ungefär 2,5 vuxna honor på varje hanne.

~+ Den självständiga kvinnan

Andra om: , , , , , ,

torsdag 25 augusti 2011

Önskan

~
alla tittar, men ingen ser
fastän de är här, runtomkring

jag står här tyst,
med ett skrikande leende

alla lyssnar, men ingen hör

fäller en tår i min valda ensamhet
hela min själ är ett gigantiskt mörkt hål

jag vill in där i falla,
försvinna~


+ De orörda

Andra om: , ,
SvD

onsdag 24 augusti 2011

Klostertrevligheter

~
när själarna möttes
kropparna brändes
sinnena utslängdes

hettan så stor
så kylan bestod
avståndet kvarstod

själarna brann upp

~
+ Els(t)öt

Andra om: ,

tisdag 23 augusti 2011

Som en bok

~
öppnade du dig
dina sidor togs del utav
i det romantiska skenet av en kandelaber

med vätskad del bläddrade jag
fram og tillbaks
jag läste dig med andakt

~


+ Sensuell

Andra om: , ,
SvD

måndag 22 augusti 2011

Hjärtats ros

~
Ett stortionde rosor av mig du erfår
rosen i hjärtat mitt du dock redan sår

De tolv rosorna kommer ej att för alltid förestå
rosen i hjärtat mitt kommer ehuru för evigt att bestå

~


+ Blomman du

Andra om: , , , ,

fredag 19 augusti 2011

Älgars livslängd

~
älgar lever normalt 20-25 år
i Sverige är medellivslängden ehuru bara 2,5 år

jag kallar det rått massmord

~


+ I den mörka mörka skogen springer svenskstammen

SvD, DNDN, DN
Andra om: , , , , , , , , ,

Illusionen livet

~
livet är en illusion

känslor
sinne
hjärta
kärlek

ack en desillusion

inget man kan nå
inget man i hjärtat bör så
det kommer lämna en så

hvilket är min konklusion

~


+ Illusionernas allt

Andra om: , , , , , ,

torsdag 18 augusti 2011

onsdag 17 augusti 2011

I trosan

~
pippe med fjäder, lustar med hand. Vingklippt, vaddå? knipper knap, hosta, i ett gap. Sidan står A, B, V Å, G, O, men inte mer. Gapa – tick e li tuck.

~


+ Mushistorik

Andra om: ,

Rökning

~
matchar min image
min mörka iklädnad
min svarta själssyn

~


+ Rökning II

SvD
Andra om: , , , ,

tisdag 16 augusti 2011

ﻭﻀﻨﻟ

~
I det venetiansk-osmanska fredsavtalet anno 1540
skrivs Lando i varieteten ﺎﻠﻴﻀﻨﻟ

ja alltså, Landoyla

tycker själv det är ganska snyggt, Lando-y-la,
ja, på halländska då laandååijla

~


+ Muhammed Lando

Andra om: , , , , , ,

söndag 14 augusti 2011

Nattens dröm

~
drömde om drottningar og gudinnor
om vad då, det ej ju er angå
men inte var de nunnor
om man säger så

~+ Din njutning

SvD
Andra om: , ,

lördag 13 augusti 2011

पङ्कजवदना

~
पङ्कजवदना
सर्वोतोमुख

दुर्जय


~
+ शृङ्गार


Aft

Andra om: , , ,

Midnatt

~
klockan är strax efter midnatt
må vi återigen samköras i natt

tillsammans i varandras kroppar
nå erotikens intimaste toppar

så att begäret besegras
samt extasen stegras

~


+ Kärleksstratosfären

Andra om: , , , ,

fredag 12 augusti 2011

Symbiosen

~


skönheten i din existens
innerlig som utom

jag i dig
du i mig

något skönare jag ej
förnimma kan

symbiosen, du o jag
vi

låt oss gå ihop
du o jag


~+ Ögonkära

Andra om: , , ,

torsdag 11 augusti 2011

Förstår du ej

~
förstår du inte
att jag älskar dig

förstår du inte
att min ande skriker

förstår du inte
att min själ den gråter

förstår du inte
att din frånvaro svider

~+ Saknad

Andra om: , , ,

tisdag 9 augusti 2011

Storlekens betydelse är essentiell - Revisionism

~
Neutronen är ungefär 0,16 procent tyngre än protonen, som tur är.

Hade den varit mindre skulle heliumbildningen efter den stora smällen skett mycket smidigare och allt väte hade troligtvis omvandlats till helium.

Om det istället skulle varit så att protonen varit den tyngre partiklen skulle all materia blivit till neutroner och då dessa elektriskt oladdade partiklar ej kan knyta elektroner till sig och bilda atomer skulle atomer och molekyler överhuvudtaget inte funnits.

~

fel sammansättning
ej avpassad storlek, så

får vi ej till det

~
+ Din njutning

Andra om: , , ,
DN

måndag 8 augusti 2011

Befriande föring

~
jag vet jag ej är homosexuell
eller finner toasex effektuell

inte för att dessa två skulle va samma sak
men ack nyttjning av samma bak

ty, när bajskorvarna rinner genom
ändtarmen, i sin jakt på toastolen

finner jag då ingen sexuell njutning
när de passerar de nervtrådar som
i anus finnes

bajsning är så för mig
befriande på tvänne sätt

~


+ Ordbajsare

SvD, DN
Andra om: , , , , ,

söndag 7 augusti 2011

Penetrationsfilosofi

~
jag vill tränga mig in
till ditt sanna jag

smaka din själs nektar
dofta av din andes lilja

jag vill tränga mig in
till ditt sanna jag

låta mitt inre
flöda in i dig

jag vill tränga mig in
till ditt sanna jag

simma runt
i ditt inre

jag vill tränga mig in
till ditt sanna jag

låta våra inre delar
umgås i salig fröjd

i njutningens symbios

~+ Friendly Islands

Andra om: , , ,

lördag 6 augusti 2011

fredag 5 augusti 2011

Du

~
du fagra gudinna
som livsglädjen
så utlyser

av dina strålar
man så träffas
samt låter sig föras
bort i drömmarnas värld
till dig

~


+ Sagostund

Aft, Exp
Andra om: , , , ,

Homo sapiens biblica femina I-III - Erotica

~
~~~I~~~


du är apexet på evolutionen

först skapades jorden
sedan naturen
djuren
mannen
och sedan sist du kvinna

det främsta kommer alltid sist


~~~II~~~


som jag nu då proklamerat så
kvinnans rätt till njutning kommer alltid främst
en inombördslig rätt till fler partners finnes


om det så krävs, får hon dessutom ljuga om det
detta är klart o tydligt understött
av Gud samt kyrka


ty, Marias sexuella eskapader av honom skyddades
för inte tror väl någon sansad person,
att Gud faktiskt var Jesu far,
även om menlösa Josef så itutades

men så, eftersom vi nu lever i en modernare värld
vi torde ju vara mognare än så,
så varför inte bara erkänna denna er divina rätt

Maria
du går före allt annat~~~III~~~


när Adam tog sitt bett
gick biten ej ner
utan harklades fast

när Eva tog sin tugga
slank den ner i all hast

i full vigör erhölls hela biten
färdig att ta en tugga till

för inte blir hon mätt
på allena en liden bit

den divina naturen har gjort sitt val
må kvinnan få vad till henne hör

så mycket hon så vill
förbjuden frukt eller ej


~
= Erotica

Exp
Andra om: , , , , , , , ,

måndag 1 augusti 2011