lördag 25 april 2015

Dina ögon


i dina ögon
simmar jag

i dina ögon
drunknar jag

i dina ögon
lever jag

endast där vill jag va


~

lördag 18 april 2015

Kvinnan är


hon är livet, dess skapelse, samt tillblivelse
hon är livet, dess upprinnelse, og fortblivning

hon är essensen av hela skapelsen,
både biologiska som universala

hon är biologin, hon är kroppen, hon är själen
hon är paradiset, hon är livet, hon är alltet

hon är alltet i dess fulla behag, hon är livskraften

hon är~

lördag 11 april 2015

Ger upp


nästan vartenda ord
jag här skriver

ljust
mörkt
hoppingivande
hopplöst
filosofiskt
romantiskt

eller t.o.m.
eroromantiskt
eller bara meningslöst
kunnande

leder till bråk, i någon grad

kanske lika bra, jag lägger av

för orkeslösheten har bitit sig fast
efter alla dessa otaliga otrevligheter

anden får andas ut på annat håll
~lördag 4 april 2015

Ger inte upp


underkuvenhet
är ehuru inte riktigt min stil

mitt sinne måste fritt få spela
allt annat innebär mental död

min själsliga vilja rår du ej på
jag skriver va fan jag så vill
om det så skall va i ensamhetens vrå
~