lördag 1 oktober 2011

Själsbroder II

~
före min födsel
en av mina fyra bröder levde

han som kyrkogårdens gödsel
vid ett år vidare framlevde

jag med turordningen bråka
så han fick till ljuset åka
jag vidare med livet mig tråka

hans njurar fallera
tre dagar före han avdaga

mina ej funktionera
förrän tredje av min daga

vår utveckling var densamma
framtills åldern då han från livet avstamma
först då jag fick livet själv erkänsamma

själslig koppling emellan mig og honom
kroppslig koppling emellan han og mig

emellan liv å död

med födslen sörja
jag fick livet börda

han fick lyckan dörja
då han döden skörda

~+ 15/12

Tags: , , , , , ,