fredag 21 oktober 2011

Amazonerna

~
Amazonerna som ibland i populär skrift framställs som myter har enligt många faktiskt existerat. De omnämns livligt i de hellasiska berättelserna och har därför ibland ansetts vara just sagor utan reell förankring.

Arkeologiska utgrävningar i Centralasien visar att det kan ha funnits befogenhet för myterna.

Oavsett om det är de riktiga amazonerna, som återfinns i de grekiska berättelserna, eller andra lämningar, och då förblir givetvis amazonerna oriktiga i nutidens begreppsvärld, har egentligen ingen betydelse för resonemanget, ty de arkeologiska lämningarna som finns på slätterna visar på krigiska kvinnor i vilket fall som helst, antagligen av iransk börd.

Att kvinnor skulle vara pacifister är en myt.

Ordet och etymologin till ordet amazon tillhör en av de mer beständiga folketymologierna. Man har trott att amazon skulle ha kommit från hellasiskans a-mazon, ‘utan-bröst’, men lingvisten Pokorny har visat att denna amazonska myt kring enbröstiga kvinnokrigare inte har mycket att beskaffa.

De arkeologiska bevarelserna hos kvinnokrigarna har heller inget som tyder på någon sådan stympning, utan ordet kommer med stor probabilitet från ett forniranskt stamord, vilket även passar bra med den nya arkeologiska kunskapen. Härstamsordet skulle kunna vara *ha-maz-an vilket i så fall betyder ‘krigaren’ där ‘ha’ är den bestämda artikeln och det andra ledet i ordet härrör från protoindoeuropeiskans *magh- ‘att slåss’ - d.v.s. samma ord, fast en annan derivering av det, som vi fått ordet makt ifrån.

Hur det ligger till med amazonerna låter vi dock vara osagt men att kvinnor haft en hög ställning hos iranska folk är mycket väl känt, förutom krigare var de även prästinnor, men det är en annan intressant historia, jag vill nu bara ta mig i akt, o längta tillbaka till dessa härliga tider med dessa tvåbröstade amazoner, krigare o prästinnor, varandes persiska gudinnor.

~
Inga kommentarer: