lördag 9 april 2011

Sexualundervisning: Kontroll över barnalstringen

~
en av de vanligaste teoretiska förklaringsmodellerna inom sociobiologin samt antropologin för en stor del av världens samhällen, har varit att kvinnor är socialt samt kulturellt intvingade i monogamiska förhållanden för att mannen skall kunna ha kontroll över att det verkligen är hans barn, hon föder

nu i modern tid är det så att kvinnan själv med kraft kan kontrollera vems barn hon föder, med hjälp av p-piller och dagen efter piller, eller via andra medel, det finns således ingen som helst biologisk anledning till varför kvinnan utifrån ovanstående vanligaste förklaringsmodell bör leva i ett monogamiskt förhållande

däremot kan mannen inte kontrollera vem han får barn med om han lever på ett icke-monogamiskt vis, kondomer går sönder och i övrigt är han beroende av förlitenskapen på den sexuella partnerns garantier, vilket ju, av naturliga skäl inte alltid är att förlita sig på

så utifrån dessa aspekter, samt många många fler, står det sig självklart att kvinnan, i ett förhållande, kan kräva monopol på mannens säd og lusta, samtidigt som hon är fri att lusta sig med andra

~

+ Trohet oc sexuell frihetlighet

DN, Aft

Inga kommentarer: