tisdag 23 november 2010

Qvinnans fysisca complication

~
Angående den fysisca aspecten af sexualiteten så hafva qvinnan långt fler utvecklade erogena zoner som hvad gäller vaginan har en myckken mer complicerad sammansättning än mannens mer simpla qönsorgan, hvarhän mer tidsåtgång samt likhväl concentration bör innefattas vaginans njutningsförkovring.

~
+ Kvinnan i centrum

Aft, VR, VR, Exp

Andra om: , , , , ,

Inga kommentarer: