måndag 4 oktober 2010

Kvinnan

~
alltets skapelse
däri ljusets bringande

~+ Heta källa av liv

Ssv, Exp, VG, DN, SvD

Andra om , , , ,

Inga kommentarer: