torsdag 30 mars 2017

Kvinnan


alltets skapelse
däri ljusets bringande


~

Inga kommentarer: