söndag 1 maj 2016

Amfitrite, gud som haver dig


med saltet i ditt skötes hamn
jag simmar till din famn

smakar din själsliga ton
inom Poseidons härliga zon

~

Inga kommentarer: