söndag 10 april 2016

Kvinnans helighet


inom det judiska samhället är det allena kvinnan
allena kvinnan som kan föra heligheten vidare~

Inga kommentarer: