lördag 4 april 2015

Ger inte upp


underkuvenhet
är ehuru inte riktigt min stil

mitt sinne måste fritt få spela
allt annat innebär mental död

min själsliga vilja rår du ej på
jag skriver va fan jag så vill
om det så skall va i ensamhetens vrå
~

1 kommentar:

Night Soul Woman sa...

Jag känner igen mig själv här: "mitt sinne måste fritt få spela allt annat innebär mental död"
Men här kom jag ihåg det följande:
"They remind us that cultures and persons are more than just created; they are creative. They hold out the promise of reimagining and refashioning the world." Från Review essay Poetics, play, process and power: The performative turn in anthropology by Dwight Conquergood

http://www.csun.edu/~vcspc00g/603/PoeticsPlayProcessPower-DC.pdf