fredag 15 augusti 2014

Bara som jag är


Jag älskar dig
som du är

ehuru förvånad
att du tagit mig till dig

att du ser mig som jag är
vad som finns, vad som är väck
att du min själ så frambär

även om ögona ibland springer läck
från mitt hjärtats säck
likt kanalernas vårbäck
får du se min själ så näck
 
Du älskar mig
så som jag är~

Inga kommentarer: