fredag 15 november 2013

När en feminist försöker filosofera


går det ehuru ej så bra
hon vart helt fast i biologien~

Inga kommentarer: