fredag 9 augusti 2013

Visa


Du, vishetens källa,
jag älskar dig,
önskar med dig mig sälla~

Inga kommentarer: