måndag 12 november 2012

Löneförtryck


i de yrken där kvinnor tjänar generellt sätt mer än män så är detta sannerligen beroende på att lönen i dessa yrken är satta efter prestation och det är inget som behöver hymlas kring utan det är precis som exempelvis i skolan där tjejer som oftast presterar bättre resultat än killar om de bara får möjlighet därtill och inte nedtrycks av varken könsdiskriminering eller för den delen socialt jantefjanteri.

dessutom är det en bra indikation kring hur underbetalda kvinnor är i de yrken där de generellt får mindre betalt än män för samma arbetsuppgifter, samt en slående indikation kring att kvinnor absolut skulle tjäna på att det blir en mer genomgående individuell lönesättning hvilket leder till det naturliga resultatet att kvinnor, generellt sätt, får mer än män, då de bedöms värda detta.

män å sin tur, i generealla ordalag, bör inte se detta som en lönediskriminering gentemot ett kollektivt manskön, då lönen sätts utefter individuella kvaliteter utan bör allena se det som en inspirationsgrund att prestera bättre, men framtills det sker så ter det sig naturligt samt rättvist att de aktuella kvinnorna får mer.


~


SvDSvDSvDSvDSvDDNDN

Inga kommentarer: