lördag 29 september 2012

Templum feminaeTiden är kommen, samt utefter en allmän befrågan, för öppnandet utav ett Templum feminae, ett Devas Corniscas Sacrum, eller då ett Colle di Corne, där tealogin framskjuts på ett mer fokuserat vis än vad som sker i denna bloggen.

Skrivelserna, till en början repriser från min huvudblogg, äro både privata som generella, emotionella som faktabaserade, alla ehuruväl femme divinala, ävenså i överensstämmelse med min bokserie Tu est Divina.Sprid ordet!
~


Inga kommentarer: