onsdag 22 augusti 2012

Rättvisa mellan könen

 ~
rättvisa handlar om att målen nås, jämlikt,
icke att vägen dit jämkas platt og lik

därför ter det sig även naturligt,
att kvinnor får mer, samt fler

~

+ Målen om jämlikhet och jämställdhet

Taggar: kön, jämlikhet, rättvisa, politik

Inga kommentarer: