söndag 29 juli 2012

Mitt liv

 ~
född till ett liv
ett liv som inte skulle varit
ett liv som inte var önskat
ett liv som dödade
innan det ens var fött

född med skuld

med blod på sina händer
med blodröd själ

dömd till ett liv
ett liv i misär
ett liv utan substans
ett liv i pina o plåga

med ohel själ
vandrandes genom livet
livet som dömdes till
i en fördömd tillvaro

söttmandes för en stund
av helhetens behag

ifrånstöttandes som en extra pålaga
en extra prövning
en extra fördömning

vandrandes vidare
som en ohel själ
mitt sanna öde
en ödets skuld

död med skuld

in i nästa liv

~

+ Mitt liv

Taggar: liv, död, hat, självshat, skuld, synd

Inga kommentarer: