söndag 12 februari 2012

Qvinnans behof af manlig trohet

~
I mina dager af lifvet haver iag så aldrig mötte en qvinna som icke i sitt innersta alltid framhållo önskan att mannen till sin fulla existens åtrår enkom henne, utan avvikelser, hvarvid det sinnes uppenbart att qvinnor i gemen för sin mentala tillfredsställelses skull haver en absolut rätt att avkräva total trogenhet från maken sin.

~

+ Trohet oc sexuell frihetlighet

Taggar: sex, förhållande, mäntrogenhet, trohet, otrohet, svek, åtrå, tillfredsställelse

Inga kommentarer: