söndag 8 januari 2012

Hingstän gallåpberrarr

~
kåm ti mäij änn frädaskväll
såu vi tillsammans kan sååva väll

nä du ärr kåmmen til mäin säng
dåu du där funnid din bäästa vänn

vill du veda någod merr
lött dåu påu tägge, å kryb såu nerr

varr dåug ej mäij le
om snårren mäin é sne

männ mä däij påu tåpp
dänn löba go gallåpb

~

+ Katda spunno

taggar: halländska, sex, rida

Inga kommentarer: