tisdag 30 augusti 2011

Trohet oc sexuell frihetlighet

~
I mina dagar af lifvet har iag så aldrig mött en qvinna som inte i sitt innersta alltid önskar att mannen till sin fulla existens åtrår enkom henne, utan avvikelser, hvarvid det sinnes uppenbart att qvinnor i gemen för sin mentala tillfredsställelses skull haver en absolut rätt att avkräva total trogenhet från maken sin.

Friheten för qvinnor att ha multipella sexpartners om de vill ligger i att deras kraf för njutning äro mycket högre, det kan behöfvas både variation, spänning, omväxling eller hvad som helst för att en qvinna skall njuta, eller bara factumet att hon finner någon attractiv oc önskar ha just den hannen just för den actuella stunden. Man kan då undra varför mannen skall hindra henne att få en njutningsfull stund, han bör ju bara bli glader af att hon erhåller en stund af njutning.

Mannens njutning kräver inte lika mycket, han är enklare oc erfår sin sexuella njutning på ytterst simpelt hvis, dessutom bör han ju finna njutning utaf att hans gudinna njuter, det är nog förtalt kring det.

Att qvinnan innehar rätten att ha i antalet hur många sexuella partners hon än vill emedans mannen endast skall sexuellt åtrå sin gudinna är icke ett skefvt förhållningssätt, det finns ingen orättvisa i detta utifrån tesens synhvinkel. Detta är inte skefvt på något hvis för båda får ju sin njutning, qvinnans kräfver bara mer, men eftersom det är njutningen som äro själfvaste målet så är det inte fel att qvinnans tillfredsställelse kräfver mer.

~SvD, DNDN

4 kommentarer:

Anonym sa...

Wow, du är uppenbarligen svårt skadad psykiskt.

En nyhet för dig: Sjunker du så lågt, om blir du en undergiven komplett idiot på detta vis, kommer din kvinna att snart helt tappa respekten för dig och såsmåningom lämna dig. Troligen går hon till en starkare man som agerar precis tvärtom: Kräver lojalitet från henne, medan han ägnar sig åt tillfälliga eskapader med andra kvinnor.

Anonym sa...

va inte så snorkig, jag tycker han har en bra syn:)

Anonym sa...

Som man tycker jag att det är otroligt upphetsande att se min kvinna njuta. Om det sedan är jag, hon själv eller någon/några andra som bereder henne denna njutning så är det bara uttryck för variation och ökad spänning.

Anonym sa...

Varför skriver han på 1800-tals-svenska?