lördag 16 juli 2011

Frånplagen

~
den andre hannen
vill med dig flytta till hagen
han ju helt dum ej kan vara
då du ju så gärna han behagen

som den gentleman
jag ju är, jag erkänner mig så slagen
tar mitt pick ock pack og drar till Skagen
känner mig maximalt lamslagen

ehuru glader han lyckas inse
den fina människa du vare
vi båda om detta är ense
ty vi ju båda detta anse

ni nu själsnärvaro kan tillse
emedans vi själsfrånvaro får oss tillbådo
ock min själ ack borto vare
om den överhuvudtaget nu kan fortvaro

han lyckligt skatta sig kan känna
dig ju hvilken karl som helst skulle vilja lagspänna
då du gjord vara
av finaste inre vara
en kvinnlig prima vara
man ej skulle vilja avvara
men ack ej heller vill man ju vara
en ren och skär substitutvara

framtills tvåårsdagen
då du mig kan tänka i bohagen
helt emot den själsliga kärlekslagen

fy fan vad jag här blir slagen
ända intill domedagen
vådligen hjärtslagen

nej, jag tror jag struntar i Skagen
draga istället till mexicanska plagen

hasta la vista baby, You are so vista

~+ Älskad smärta

Andra om: ,

1 kommentar:

Night Soul Woman sa...

Ett berörande konstverk, ah:)ett underlig känslottillstånd, när man blickar tillbaka och minns hur det var(då man skrev dikten, brevet), hur det kändes, känner man nostalgi, vemod.Utan att förglömma smärtan . . . viljans smärta, den begränsade viljan, eftersmaken av förkrossade drömmar, viljans kvävande fångeskap, den mentala döden av ouppfyllda löfte och förhöppningar den omanifesterade oförverkligade potentialen, likt en avbruten kroppslig och själslig orgasm:D :) ~ tack för läsningen:)