torsdag 10 februari 2011

Bisexualitet

~
Enligt teoretiska uppskattningar bör homosexualitet finnas hos åtminstone 30 procent av jordens fågel- och däggdjursarter

Livslång homosexualitet har konstaterats hos enstaka individer bland trettio fågelarter och lika många däggdjursarter, däribland tio primater. Men mycket vanligare är att vissa individer inom en art beter sig bisexuellt

Extremfallet är en av våra närmaste släktingar, dvärgschimpanserna, där alla individer tycks vara bisexuella

~

Man as an ape
viril som bara den

bisexuell normalitet

~+ 'Jag är bisexuell - borde jag lämna honom'

SvD, Aft, Aft
Andra om: , , , , , , , ,

Källa: Silverin, B., ”Djurrikets sexuella mångfald”, i Forskning & Framsteg, nr 4 maj-juni 2003, s. 26-31

Inga kommentarer: