måndag 12 april 2010

Din njutning

~
Ditt innersta jag

ditt djuriska inre
ditt gudomliga själv

dina inre lustor
bejakas bör

i sakralitetens namn

Både du som jag
ditt inres uppfyllelse
bejaka önska


Jag så
för den åtrå
jag till dig så
känner

Du så
för att du
ditt inre själv
vill uppfylla


Ditt divina inre
till dig själv främst ser

Ditt gudomliga jag
som jag främst ser


Vi båda inser
att din njutning
måst primärast vara

genom din njutning
vi båda njutning kännaDärav jag dig
ej njutning kan förneka
jag då ditt jag starkt förringa

ditt djuriska jag
som vi båda så dyrka


~kvinnans viljeyttringar bör behagas, hennes sinne bör smekas, läs även min Eran njutning

VR, Aft, Exp, Exp

Andra om: , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: