måndag 8 mars 2010

Kvinnors krav

~
I undersökningen uppgav 62 procent av de högskoleutbildade att de hade svårt att nå klimax, jämfört med bara 38 procent av de lågutbildade

“Smartare kvinnor har sämre sex”, i Aftonbladet 080513

~

smarthet har inte mycket med längden på utbildning att skaffa,
däremot så visar det på kvinnor som har högre krav på livet,
samt sitt eget varande o tänkande

naturligt är så att dessa krav även tillkommer annat, så basalt,
återigen åsyftandes det essentiella i sexualitetens kraft,
passionens magiska målpunkt, om o när igen

en komplex varelse når komplexa betänkningar,
det är klart hon kräver mer, behöver mer, för att samma mål nå

och att vi bör göra vårt bästa, för att ni, för oss de främsta,
klimax så skall nå, vi män får ju det vare sig bildning eller ej,

det bör ej några hinder finnas, har kvinna svårt att klimax nå
bör full koncentrering ske, å hennes njutnings skull,
det åligger hennes kynne att hon kräver mer, samt ibland fler

en helt normal utveckling, enär komplexiviteten fördjupats, så när
kärleken ligger till njutningsgrund, i eroromantikens stund
eran njutning, bör ej prohiberas, den har klar preeminens

~

extra väl att tänka på i dessa sköna tider
när kvinnor når nya och högre positioner överallt

kvinnor kommer behöva mer och mer, eller fler,
för att nå klimax, för att nå njutning, mental som fysisk,
för att nå tillfredsställelse

ännu mer bör det koncentreras på henne, fokuseras
ännu mer bör vi ge, ännu mer bör hon få

som en Gudinna måste hon på jorden få vandra
fullt ut, allt för henne

~Se även min Det är bara så det är.

Andra om , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: